Diyalog tasarımcılığı, yeni bir iş kolu olsa da sektör tarafından fazlaca sahipleniliyor. Markaların müşteri hizmetleri maliyetlerini azaltmasına yarayan chatbotlar, yapay zeka diyalog tasarımcılarının maharetli ellerinde hayat buluyor. 

“Peki kimdir bu yapay zeka diyalog tasarımcıları” dediğinizi duyar gibiyiz.😊 

Şöyle ki içerisinde her karakterden eser miktarda barındıran dijital asistanların; persona yaratımları, kullanıcılardan gelmesi muhtemel olan soru ve talep havuzlarının oluşturulması, bu soruların nasıl sorulabileceği, bunlara alternatif yanıtlar üretilmesi ve bahsi geçen süreçlerin entegre edilmesi bir diğer adıyla UI/UX yazarları tarafından yapılıyor. Özetle; chatbotların kullanıcılarla olan tüm etkileşimlerini yapay zeka diyalog tasarımcıları sağlıyor.

Yapay zeka diyalog tasarımcısı olmak için ne gibi özelliklere sahip olmak gerekir beraber inceleyelim. 

  • Yaşadığın toplumu iyi analiz etmek
UX designer ile ilgili görsel sonucu

Yaşadığınız toplumu iyi tanımak ve aynı dili konuştuğunuz insanların gündelik hayatlarında kendilerini nasıl ifade ettiğini ve neler yaptığını, nasıl bir kültürden geldiğini bilmek bu işteki en önemli unsurlardan biri. Dolayısıyla üniversitelerin sosyal bilimler bölümlerinden mezun olan bireylerin bu meslekte daha başarılı olacağı kanaatindeyiz.


  • Yaşadığın ülkenin diline, lehçesine ve sinonim kullanımlarına hakim olmak
UX designer ile ilgili görsel sonucu

İnsanın doğup büyüdüğü dil, günlük konuşma jargonuna en hakim olduğu dildir. Her dilin yazı ve dil kuralları ise apayrı. Bu nedenle diyalog tasarımcılarının o ülkenin yerlilerinden olmaları mutlaktır. Zira UI/UX yazarlarının, bahsi geçen ülkenin yazı ve konuşma dilini iyi biliyor ve bu dilde her türlü manevrayı yapabiliyor olması mühim.

Diğer taraftan yaşadığınız ülkenin dil kullanımını bilmek aynı zamanda o dilin; tarihsel, bölgesel ve siyasal olarak uğradığı değişimlere dair de ipucu verir. Bu yönüyle de yapay zeka diyaloglarının “yerli” kişilerin elinden çıkması tercih edilir.

  • İkna edici ve doğal bir dile sahip olmak
UX designer ile ilgili görsel sonucu

Kullanıcıların chatbot ile etkileşimi sırasında, karşılarında gerçek bir insan varmış gibi hissetmesi aslında asıl hedeflenen şeydir. Diyalogların doğal bir işleyişe sahip olması için üslubun anlaşılır ve işlevsel olması gerekir. Dolayısıyla markanın proje özelindeki hedefine uygun olarak, yapay zeka diyalog tasarımcısının diyaloglarında ikna edici bir üsluba sahip olması gerekir.   

  • Hayal kurma gücüne ve kurgulama yeteneğine sahip olmak
UX designer ile ilgili görsel sonucu

Senaryo yazımı konusundaki yetkinlik, bu işte başlıca aranan özelliklerden biri. Diyalog yazarı marka için belirlenen personaya ruh verdiği için marka kimliğini korumak adına oldukça dikkatli olmalı. 

Zira söz konusu markaların yıllar içinde oturmuş bir dili oluyor. Markalar bu dili kullanıcıları ile her türlü etkileşim sırasındayken kullanıyor. Bu nedenle persona tasarımı yaparken, macera aramak her durumda doğru değil. 

  • Diyalog akışlarında bir sonraki soru veya talebi tahmin edebilmek
UX designer ile ilgili görsel sonucu

Diyalog sırasında bir adım öteyi görebilme yetisine sahip olmak, diyalog oluşturmak adına oldukça değerli bir nitelik. Zira chatbot diyalog tasarımcılarının işi, alelade metin yazmaktan ziyade gerçek bir deneyim oluşturmak. Bu nedenden ötürü, kullanıcıdan gelmesi muhtemel soru veya taleplerin öngörülüp buna göre diyalogların oluşturulması gerekiyor. 

  • Teknolojik gelişmelere ve yeni şeyler öğrenmeye açık biri olmak
Ä°lgili resim

Teknoloji bu işin en büyük parçalarından biri.  Şöyle ki, oluşturulan diyalogları hayata geçirebilmek adına bazı teknolojilere ihtiyacımız var. Yapılan işi çeşitli araçlara entegre etmek ve bu alanda kullanılan bütün teknolojilere hakim olmak için ise, öğrenmeye açık ve istekli biri olmak şart.


  • Detaylı bir test için iyi bir göze sahip olmak
UX designer ile ilgili görsel sonucu

Test aşaması son dokunuş niteliği taşır. Yapılan iş müşteri ortamı veya canlı ortama çıkmadan evvel muhtemel tüm senaryoların oluşturularak tüm akışların üzerinden geçilmesi gerekir. İşin en çok dikkat gerektiren kısmı aslında test adımıdır. Hatta bazı şirketler kendi bünyelerinde “tester” dediğimiz kişileri muhtemel tüm senaryoları oluşturmak ve detaylı bir test için görevlendirirler. 


Diyalog Tasarımcılarının Sahip Olması Gereken Başlıca Özellikler

Markaların müşteri hizmetleri maliyetlerini azaltmasına yarayan chatbotlar, yapay zeka diyalog tasarımcılarının maharetli ellerinde hayat buluyor. “Peki kimdir bu yapay zeka diyalog tasarımcıları?”