yapay-zeka

Yapay zeka, günümüz dünyasında sorunlara hızlı, basit ve erişilebilir çözümler sunmak için geliştirilen yazılımlarla adını her gün daha fazla duyurmaktadır. Accenture tarafından yapılan bir araştırmaya göre gelecekte iş gücü ve verimliliği %40'a kadar artıracağı ön görülen yapay zeka, insan geleceğini etkileyebilecek büyük gelişmelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacak çalışma ve modellemeleri içerir.

Yapay Zeka Nedir?

En temel terimsel anlamıyla yapay zeka (Artificial Intelligence veya kısaltılmış haliyle AI); herhangi bir bilgisayar veya bilgisayar kontrolünde olan bir robotun, bazı durum ve davranışları zeka sahibi canlılara benzer biçimde yapabilme kabiliyetidir. Ancak bununla esas amaçlanan, yapay zekanın bir robotun özelliklerinden ziyade insan zekası veya insan zekasının üzerinde bilişsel yetenekler ve kendine özgü davranışlar sergileyebilmesidir. Bu sebeple genel olarak, "yapay zeka" terimi,insanların “öğrenme” ve “problem çözme” gibi diğer insan zihinleriyle ilişkilendirdiği "bilişsel" işlevleri taklit eden makineleri tanımlamak için kullanılır.

Makine Öğrenimi & Derin Öğrenme

Günümüzde yapay zeka konusunda yapılan çalışma ve araştırmaların büyük çoğunluğu Machine Learning (Makine Öğrenme) ve Deep Learning (Derin Öğrenme) üzerine yürütülmektedir. Makine öğrenimi, bilgisayar sistemlerinin açık bir talimat kullanmaksızın belirli bir görevi yerine getirmek için kullandığı algoritmaların ve istatistiksel modellerin bilimsel bir çalışmasıdır. Makine öğrenme algoritmaları, görevi gerçekleştirmek üzere açıkça programlanmadan öngörülerde veya kararlarda bulunmak için "eğitim verileri" olarak bilinen örnek verilere dayalı matematiksel bir model oluşturur. Derin yapılandırılmış öğrenme veya hiyerarşik öğrenme olarak da bilinen Derin Öğrenme, yapay sinir ağlarında kullanılan katmanları temel alan daha geniş bir makine öğrenme yöntemleri ailesinin bir parçasıdır. Derin öğrenme günümüzde sıkça görmeye ve duymaya başladığımız sürücüsüz araçlar, sesle kontrol edilebilen aygıtlar ve asistanların ana mantığını oluşturan altyapıdır.Bu bilgisayar sistemleri herhangi bir veriyi işleyip katmanlara ve etiketlere ayırarak bu veri parçacıkları üzerinden bilgi elde edebilir ve elde ettiği bilgilerle birlikte zamanla kendini daha fazla geliştirebilirler. 

Diğer Önemli Yapay Zeka Türleri

Deep Learning sürecinin bir parçası olan ve Türkçeye "Sinir Ağları" şeklinde çevirebileceğimiz Neural Networks sistemleri de temelde olayları insanların yaptığı gibi öğrenebilmeyi hedefleyen bir modeldir. Bumodelleme günümüzde konuşmayı yazıya aktarma, hava durumu tahmini gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. "Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing veya NLP)" denilen bir diğer önemli yapay zeka türünde ise dilbilimi ile birlikte doğal dillerin kurallarını ortaya çıkararak bunları yeniden işleme veotomatik çevirme, konuşma üretme gibi insan hayatına kolaylıklar getirebilecek çeşitli fonksiyonlar üzerinde çalışılmaktadır. Computer Vision ifadesiyle isimlendirilen "Bilgisayarlı Görme" veya "Bilgisayarlı Görü" olarak adlandırılan yapay zeka yöntemi ise en basit manada insan gözüyle görülen ve algılanan sürecin bilgisayarlar tarafından yapılabilmesini sağlamaktır. En temel görevi görüntüleri işleyerek nesneleri birbirinden ayırıp kategorize edebilmek olan Computer Vision, optikve sinyal mühendisliği gibi farklı alanların uzmanlığıyla geliştirilebilen bir sistemler bütünüdür.

Yapay Zeka ve Chatbot İlişkisi

Chatbot, kurumlar tarafından kullanıcı ve müşterilere yardımcı olmak amacıyla yapay zeka destekli olarak geliştirilen yazılımlara verilen genel isimdir. Son yıllarda makine öğrenme ve doğal dil işleme sistemlerinin hızlıca gelişmesi sayesinde önü açılan chatbot yazılımları, müşterilere ulaşmanın ve işlemlerini hızlıca halletmenin basit, hızlı ve daha az maliyetli aracıdır. Web veya uygulama tabanlı bu yazılımlar, sözlü veya yazılı şekilde insan konuşmasını taklit edebilme yeteneğine sahiptir. "Diyalog tasarımı" adı verilen bir dizi karmaşık algoritmalar bütünü ile çalışan chatbot; söyleneni tanımlayabilir, yorumlayabilir ve sorulara cevap verebilir. Chatbotlar genellikle hizmet alanında kullanılsa da eğlence, müşteri hizmetleri ve website destek bölümleri gibi çok çeşitli alanlarda da faaliyet gösterebilirler. Chatbot kullanım alanları; mesajlaşma uygulamaları, bankacılık işlemleri, teknik destek ve online alışveriş gibi kategorileri de kapsar.Bugün özellikle sıkça karşımıza çıkan Google Asistan ve Amazon Alexa gibi asistanlar ve Messenger üzerinden hizmet veren chatbotlar yapay zeka ve chatbot ilişkisinin en gözle görülür örneklerini teşkil eder. Oracle tarafından yapılan güncel bir araştırmaya göre ise işletmelerin %80'i hali hazırda ya chatbot kullanıyor ya da 2020 yılına kadar chatbot yazılımı kullanmayı düşünüyor. 

Chatbot'ların işinize nasıl katkı sağlayacağını öğrenmek, çözümlerimizi dinlemek isterseniz bizimle iletişime  geçin. Geleceği bizimle yakalayın!

Yapay Zeka Nedir?

Chatbot’ların temelinde yatan yapay zeka kavramının; makine öğrenimi, derin öğrenme, sinir ağları, doğal dil işleme gibi birçok alt başlığı bulunmaktadır.